Kjentmannsmerket

Kjenntmannsmerket "Finnskogvandrer'n" oppnås ved å finne 15 av 20 utsatte poster på Finnskogen. Postene står ute i flere år på samme sted før de blir flyttet for ny runde. Som oftest er postene plassert på kjente knutepunkter, historiske steder eller "naturperler". Alle postene ligger ved blåmerket sti. Postene kan nås på flere måter som beskrevet i kjentmannsheftet. Man kan således bestemme hvor lang turen skal være.

Ordningen har blitt svært populær, og flere har allerede klart sitt tredje merke. På hver post er det plassert ut et stempel som man stempler i kjentmannsheftet.

Heftet får du kjøpt ved å skrive til DNT Finnskogen og Omegn, Pb  88 2260 Kirkenær, eller ved å eller ved å sende en e-post tilpost@finnskogen-turistforening.no.

Ta også en titt innom hjemmesiden til Kjentmannsmerket i Oslomarka: www.kjentmannsmerket.org

Kjentmannstoppen

Kjentmannstoppen er et tilbud til de som ønsker utfordringer utover Kjentmannsmerket. Kjentmannstoppen er kort fortalt de fire høyeste toppene (med noen få unntak) i hver av de 8 tidligere kommunene som utgjorde Solør, Vinger, Eidskog og den delen av Elverum som ligger øst for Glomma.

Ved å ha klart Kjentmannsmerket to ganger, og i tillegg vært på samtlige 32 topper, kommer man på ”Kjentmannstoppen”. Postene blir stående ute permanent, og innehar hver sin kode som noteres i et hefte sammen med besøksdatoen. (Dersom det er stempel på posten kan dette benyttes.)

Heftet  kan lastes ned her: http://arkiv.finnskogen-turistforening.no/kjentmannstoppen.html Mange av postene er fenomenale utsiktspunkter som kan anbefales som turmål hele året. De fleste er lett tilgjenglige. Men noen kan være krevende. Beskrivelse av hver topp, samt ankomstmuligheter står i stemplingsheftet.


For hver topp er det i stemplingsheftet oppgitt koordinater for den som benytter GPS, og rutetilvisning for den som benytter vanlig kart (Norge 1:50 000). Rutetilvisningen er oppgitt med 6 siffer samt hvilke kartblad den ligger på. De t0 første sifferene angir km-ruten østover som står trykt på kartet, mens det tredje sifferet angir hvor mange 100 m østover i ruten den ligger ( 2mm = 100m) . Tilsvarende angir de neste tre sifferene posisjonen nordover hvor de første to sifferene viser km-ruten nordover og den tredje hvor mange 100m inn i ruten man skal. Hver rute er 1x1km (1000X1000m)