Ekstraordinært årsmøte i DNT Finnskogen og Omegn

Finnskogen Rotnadalen
Finnskogen Rotnadalen

Det innkalles med dette til ekstraordinært Årsmøte i henhold til paragraf 10.

Møtet avholdes på Victoria hotell på Flisa, mandag 9. mai kl 1830.

Saksliste: 1.Valg

                  2. Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokollen.

Det vil være anledning til å kjøpe kaffe og kaker.

Styret

Skrevet av Stig Johansen 20. april 2016