Årsmøte i DNT Finnskogen og Omegn

Innkalling til årsmøte

Årsmøtet holdes på Svanberg pensjonat, Arneberg i Åsnes, mandag 4. april klokka 18.30.

Saker til behandling må være styret i hende senest tirsdag 29. mars.

Saker sendes per brevpost; DNT Finnskogen og Omegn, Pb 83, 2256 Grue Finnskog eller per e-post; post@finnskogen-turistforening.no.

Etter årsmøtet blir det servering.

Alle medlemmeri DNT Finnskogen og Omegn og eller andre interesserte, er hjertelig velkomne. Medlemmer som har betalt kontingenten for 2016 har stemmerett.

SAKLISTE

 1. Åpning

 2. Godkjenning av innkalling

 3. Valg av ordstyrer og referent

 4. Årsmelding 2015

 5. Regnskap 2015

 6. Budsjett 2016

 7. Aktivitetsplan 2016

 8. Satser for medlemskontingent for 2017

 9. Nye vedtekter

 10. Fastsettelse av godtgjørelser og andre satser

 11. Inkomne saker

 12. Valg

Skrevet av Stig Johansen 18. mars 2016