Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Ledig vikariat som Daglig leder i DNT Finnskogen og Omegn

Vikar som daglig leder i 100%stilling fra 01.02.2020-31.12.2020

DNT Finnskogen og Omegn   har som formål å spre viten om finnekulturen og annen kulturhistorie lokalt og sentralt gjennom å rydde og merke stier og arrangere turer langs disse, samt drive informasjonsarbeid. Foreningen har 13 egne koier/hytter, merker om lag 1200 kilometer med stier, og arrangerer fellesturer og aktiviteter. Arbeidsområdet for foreningen er kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum. DNT Finnskogen og Omegn er delt opp i tre lokallag som har egne styrer: Elverum, Solør og Kongsvinger/Eidskog.

Daglig leder skal ha nær dialog med styreleder og resten av styret, og vil ha hovedansvar for blant annet følgende oppgaver:

 • Lede DNT Finnskogen og Omegn etter instruks fra styret og foreningens formål og være en pådriver for videre utvikling
 • Ha god innsikt i lokallagene sitt arbeid, og bistå de på best mulig måte. Spesielt ved prosjektrettet aktiviteter.
 • Kommunikasjon og korrespondanse med DNT sentralt, ta seg av søknader og rapporteringer samt kommunikasjon med lokallag og andre medlemsforeninger
 • Søke om midler og støtte fra potensielle samarbeidspartnere slik som kommuner, regionråd, sponsorer, fond med flere.
 • Representere DNT Finnskogen og Omegn på relevante møteplasser, stands og liknende.
 • Delta på styremøter.
 • Ansvar for hjemmeside og sosiale plattformer som Facebook og Instagram.
 • Delta aktivt i foreningens øvrige arbeid, inklusive medlemspleie og utarbeidelse av turprogram i samarbeid med lokallagene (oppsett, produksjon, layout med mer)


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Interesse og erfaring fra friluftsliv
 • Erfaring med lag og organisasjonsarbeid, gjerne fra DNT
 • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig
 • Vilje og evne til å samarbeide
 • Gode datakunnskaper
 • God gjennomføringsevne
 • Kunnskap om regnskap


Dette er en svært spennende stilling for den «rette» personen. I tillegg til administrativt arbeid må det påregnes noe kvelds- og helgejobb, samt noe reisevirksomhet. Daglig leder rapporterer til styreleder i DNT Finnskogen og Omegn. Samt deltar aktivt på alle styremøter og utvalgte møter andre steder.


Arbeidssted: Lager/kontor Kirkenær, men alle seks kommuner må påregnes jevnlige besøk.

Lønn etter avtale.


Kontaktinformasjon: Lene Margrethe Sætaberget 90061195 eller Trond Asle Daltveit 90925895.

Søknad med CV sendes på e-post til finnskogen@dnt.no innen 24.11.2019

Finnskogen Rotnadalen
Finnskogen Rotnadalen