Finnskogleden over Kjølberget

Som mange vet, er det dessverre satt i gang utbygging av vindkraftverk midt i Finnskogleden. I hensyn til sikkerhet under byggeperioden, har utbygger laget en alternativ trase øst for der Finnskogleden går per i dag.

Utbygger har laget en alternativ trase øst for industriområdet.
Utbygger har laget en alternativ trase øst for industriområdet.

Til tross for stor motstand er nå byggingen i gang og det medfører ulemper for våre vandrere, og vi som er glad i fredfulle naturen må se at den raseres og gjøres om til et industriområde. Dessverre har mange opplevd sterk følelse av og ikke bli hørt, strekke til eller ha mulighet til å påvirke. DNT Finnskogen og Omegn har siden kosesjonsøknaden ble sendt, vært tydelige på at vi ikke ønsker vindkraftverk her. Dessverre ble det allikevel gitt konsesjon og utbygging er nå i gang, dette får konsekvenser for de som vandrer i området. Vi oppfordrer alle som går der til å følge skilting i hensyn til egen sikkerhet.