DNT FO - Solør

DNT FO - Solør ble stiftet mai 2015 på  Sønsterud gård.  

Vi  tilbyr innholdsrikt turprogram, rydder stier og vedlikeholder våre DNT-hytter i Våler, Åsnes og Grue kommuner. Vi har ca. 440  medlemmer. Lokallaget har et eget styre med tur-, sti- og hytteansvarlig. Målet er å skape turglede for alle. Vi har en veldig aktiv og god gruppe som merker stier og passer på hyttene.

Våre turer inkluderer nesten alltid guider med god lokal historiekunnskap. Se vårt turprogram lenger nede på siden. 

Aktiv i 100 - Gjesåsen arrangerer faste turer på tirsdager kl 11.