dnt finnskogen og omegn

I 1987 ble Finnskogen Turistforening stiftet, formålet med å stifte foreninga var å rydde og merke gamle ferdselsveger på Finnskogen i Hedmark, og å gjøre folk kjent med den skogfinske kulturarven. To år senere ble foreningen tatt opp som medlemsforening i Den Norske Turistforening med ca. 550 medlemmer. 

Foreningens navn ble i 2017 endret til DNT Finnskogen og Omegn.  I dag har DNT Finnskognen og Omegn over  2100 medlemer, og  rundt 1300km stier som ryddes og merkes. I tillegg tilrettelegger vi  for overnattinger på 13 turisthytter for utleie og nødbuer til bruk for turgåere og andre besøkende. 

 DNT Finnskogen og Omegn arrangerer, ca. 200 aktiviteter/turer hvert år for barn, unge og seniorer.

Kontakt oss:

E-post:

finnskogen@dnt.no

Facebook:

Følg oss på Facebook

Telefon:

+47 900 61 195

Postadresse:

Pb 88, 2260 Kirkenær


Formål:

DNT Finnskogen og Omegn har et todelt formål. Foreningen jobber som en vanlig turistforening med å få folk ut på tur ved å rydde og merke stier, drifte hytter og arrangere fellesturer. DNT Finnskogen og Omegn har som formål å fremme det enkle friluftsliv og kjennskap til den skogfinske kulturen samt annen lokal kulturhistorie i foreningens område.

Arbeidsområde:

Kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum

Lokallag:

DNT Finnskogen og Omegn - Elverum,  Styreleder Johannes Haugland

DNT Finnskogen og Omegn - Solør, Styreleder Hilde Håkensmoen

DNT Finnskogen og Omegn - Kongsvinger/Eidskog, Styreleder Gro Blåka

Styret i DNT Finnskogen og Omegn består av følgende:

Stinett:

1300 km blåmerket ​​​​​​​

Overnatting:

13 koier/hytter. I tillegg finnes over 100 private, tilgjengelige overnattingssteder med varierende standard (fra gapahuker til hotellstandard) langs stinettet.

Turer:

Hvert år arrangeres fotturer fra mai til september samt noen skiturer i vinterhalvåret.