Familiebursdag på Abborhøgda 5.oktober 2019

Abborhøgda
Abborhøgda Foto: Lene Margrethe Sætaberget

Fortidsminneforeningen fyller i år 175år, og dette ble marker med en større bursdagsfeiring 5.oktober på Abborhøgda.

Det var en dag fylt med godt innhold. Riksantikvar Hanna Geiran og Generalsekretær i DNT Dag Terje Klarp Solvang startet dagen med å gratulere jubilanten og ønske alle velkommen. Det var over 130 personer som hadde møtt opp. 

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen holdt første tale, hvor han fortalte om Abborhøgda og viktigheten av ivaretakelse av disse kulturlandskapene. 

Videre var det vakker musikk fremført av Roger Græsberg, som ga en liten pause i talene, før administrerende direktør i Statskog Gunnar Lien tok ordet. Han takket alle de krefter som har stått på for å ivareta Abborhøgda frem til nå og, overrakte gavebrev til Fortidsminneforeningen som bevis på at de får hele Abborhøgda samt 120 mål skog og naturlandskap rundt. I tillegg til dette fikk de en gavesjekk på en million for å kunne ivareta bygningene. 

Riksantikvar Hanna Geiran kunne fortelle om jobben som var gjort til nå med å frede bygningene, tuntreet og nyttehagen. I tillegg ble nå hele kulturlandskapet fredet, og Fortidsminneforeningen fikk beviset på dette. 

Generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola H. Fjeldheim kunne fortelle om planene fremover på Abborhøgda, hvordan de vil samarbeide med både Norsk Skogfinsk museum og Riksantikvaren for å ivareta, men også gjøre plassen om til et sted hvor man kan oppleve og leve i kulturlandskapet og ikke bare passere forbi på vandring. 

DNT Finnskogen og Omegn som sto for det praktiske rundt arrangementet, fikk god hjelp fra mange hold det ble kjørt stoler og bord fra Orala og Norsk Skogfinsk museum ryddet og reparerte i forkant sånn at plassen ble ekstra innbydende. også reresentanter fra Riksantikvaren og Statskog var med fredagen og lørdag morgen for å ordne de siste detaljene. Og så vil vi selvfølgelig fremheve samarbeidet med Græsberget Grendeforening som fikk i stand vask av hovedbygningen, samt servering av Silpo til 130 personer, dette var en rett som mange ikke hadde smakt før og som høstet mange gode ord. Det er jo heller ingen bursdag uten kaker, og det ble servert marsipankake.

Etter at alle hadde spist seg mette var det tid for faglig påfyll fra dyktige foredragsholdere. Terje Audun Bredvold holdt et spennende foredrag om magiske symboler. Birger Nesholen fortalte om Abborhøgda og bygningenes historie, og Leikny Bekkevold kunne fortelle og vise frem neverarbeid.

Det var gjennom hele dagen aktiviteter for barna med Barnas turlag Solør og Kongsvinger, ung huslfid Grue, og tegning av magiske symboler. Her ble det laget trekniver, lekt leker og grillet pølser og pinnebrød. 

Det ble også arrangert vandring fra Lebiko til Abborhøgda med Åsmund Skasdammen som guide. Her var det hele 37personer som var med og gikk. Og turen høstet mange rosende ord.