Årsmøte DNT Finnskogen og Omegn

Klubbe
Klubbe

Innkalling til årsmøte

Årsmøtet holdes på Kommunehuset Folkvang, Lærerskoleallen 1, Elverum, onsdag 5. april klokka 18.30.


Saker til behandling må være styret i hende senest onsdag 29. mars.


Saker sendes per brevpost; DNT Finnskogen og Omegn, Pb 88, 2260 Kirkenær eller per e-post; post@finnskogen-turistforening.no.


Etter årsmøtet blir det kulturelt innslag og servering.


Alle medlemmer i DNT Finnskogen og Omegn og eller andre interesserte, er hjertelig velkomne. Medlemmer som har betalt kontingenten for 2017 har stemmerett.


Regnskap og budsjett legges ut på vår hjemmeside finnskogen.dnt.no i god tid før årsmøtet


SAKLISTE

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av ordstyrer og referent
 4. Årsmelding 2016
 5. Regnskap 2016
 6. Budsjett 2017
 7. Aktivitetsplan 2017
 8. Satser for medlemskontingent for 2018
 9. Fastsettelse av godtgjørelser og andre satser
 10. Innkomne saker
 11. Valg


Resultatregnskap 2016
Resultatregnskap 2016
Budsjett 2017
Budsjett 2017

Skrevet av Stig Johansen 3. mars 2017