Første styre i DNT Kongsvinger og Eidskog

26 personer møtte opp i Åbogen Bygdehus 19. november for å være med på det første ordinære årsmøtet i DNT Kongsvinger og Eidskog. Og folk er engasjerte og ønsker det nye lokallaget hjertelig velkommen.

Styrene både i Finnskogen Turistforening og DNT Kongsviger og Eidskog har tro på at nyskapningen har livets rett. Oppgaven til lokallaget blir å genrere mest mulig aktivitet ute i skog og mark i de to kommunene. Det betyr å arrangere turer og andre arrangementer. I tillegg vil det nye styret arbeid for å være synlige i lokalmiljøet. Litt lengre fram i tid er det meningen at lokallaget skal overta mest mulig av ansvaret for stivedlikehold og vedlikehold av hyttene Finnskogen Turistforening driver i Kongsvinger og Eidskog.

Det nye styret består av Ole Finsrud (Finsrud), Anita Kapstad (Matrand), Laila Lindberg (styreleder fra Austmarka), Britt Kristin Ingelsrud (Tobøl), Ann-Britt Godtlund (SKotterud), Aina Høiby (Brandval) og Kjell Haugen (Austmarka).

Vil du gjøre en jobb for Finnskogen Turistforening og DNT Kongsviger og Eidskog lokalt? Ta kontakt med styret i lokallaget direkte eller med styret i Finnskogen Turistforening.

Skrevet av Trine Djuvik Haaland 26. november 2014