Uønskede aktiviteter på Flisberget

Flisberget
Flisberget Foto: Stig Johansen

Hærverk

I løpet av senhøsten har vi dessverre hatt besøk av gjester som vi ikke ønsker på Flisberget.  Disse har helt tydelig hatt for seg en del festlige aktiviteter, hvor friluftsliv ikke akkurat har vært i høysetet.  Det har blitt mye forsøpling på området, både utenfor og inne i hytta, samt at det har blitt brent bål ute, der hele vårt vedlager har blitt brent opp.  Dette er selvfølgelig meget beklagelig, og vi må selvfølgelig beklage overfor våre gjester som var der i etterkant og kom til denne uryddigheten.  Slik vil vi selvfølgelig ikke ha det.  Det er tydelig at de har hatt tilgang til DNT sin standard nøkkel da hytta er låst med standardlåsen. 

Dette er forresten ikke førsten gangen Flisberget har vært utsatt for denne sortens aktiviteter, så vi vil nå etter hvert vurdere hva vi kan gjøre for å unngå lignende tilfeller i fremtiden.


Skrevet av Stig Johansen 7. desember 2016