Snøscooterkjøring på svensk side

På svensk side av Løvhaugen på Grue Finnskog, rettere sagt ved Viggen, har det den siste tiden blitt observert flere tilfeller av det man trygt kan kalle villmannskjøring med snøscooter.  Dette er selvfølgelig meget beklagelig.  Vi har ingen indikasjoner på at det er norske snøscooterførere som har gjort dette, men frykten ligger jo der for at dette kan spre seg til norsk side.  I denne sammenhengen vil vi få rose snøscooterklubben på Åsnes Finnskog.  Snøscooterklubben er en foregangsklubb når det gjelder eksemplarisk kjøring med snøscooter, noe som også kom klart fram da SNO og politiet gjennomførte kontroller i grenseområdene i Åsnes sist helg.  Alt var i orden med snøscootere og sikkerhetsutstyr, og kjøringen foregikk kun i den merkede scooterleden, som forresten er den eneste godkjente leden i vårt område på norsk side.  Dette håper vi og tror vil fortsette.

Foto: Jan Mila

Skrevet av Stig Johansen 2. mars 2016