Avtale om Storgråberget sagt opp

Storgråberget nødbu
Storgråberget nødbu

DNT Finnskogen og Omegn har sagt opp avtalen angående disponering av Storgråberget nødbu på Hof Finnskog.  Tårnet og nødbua begynner å bli en sånn forfatning, at bruk av stedet ikke anbefales.  Stedet ble tidligere eid av Dæsbekken Villmarkssenter, men eies nå av Blodstrupmoen som har kjøpt Dæsbekken med tilhørende eiendommer.  Som en følge av salget, så falt det naturlig for DNT Finnskogen og Omegn naturlig å si opp avtalen om disponering

Skrevet av Stig Johansen 26. februar 2016