Årsmøte 2022 i DNT Finnskogen og Omegn

Foto: Gro Blåka

Onsdag 30. mars kl. 19, Granli Bygdehus i Kongsvinger  ble det avholdt årsmøte i DNT Finnskogen og Omegn. Her finner du sakliste, vedlegg og protokoll.

Det var enkel servering med kaffe/te og kringle. Møtet startet med et foredrag om Den Wingerske Kongevei.

SAKSLISTE

  1. Godkjenning innkalling og saksliste
  2. Valg møteleder, referent og to til å underskrive protokoll
  3. Årsmelding 2021
  4. Regnskap 2021
  5. Aktivitetsplan 2022
  6. Budsjett for 2022
  7. Behandling av innkomne forslag
  8. Fastsette kontingentens størrelse
  9. Valg av styre, valgkomite og revisor

Medlemmer som har betalt kontingent for 2022, og har Finnskogen og Omegn som medlemsforening har stemmerett.

Inkalling til årsmøte ble sendt ut til medlemmene i Finnskogvandrer'n. Styrets årsmelding er også trykket i Finnskogvandrer'n. Last ned Finnskogvandrer'n her (pdf). 

Sak nr. 4: Last ned regnskapet for 2021  og revisors beretning her

Sak nr. 5: Last ned handlingsplan for 2022 her

Sak nr. 6: Last ned budsjett for 2022 her

Sak nr. 7: Det er  meldt inn et forslag om vedtekstendringer slik at lokallagslederne blir styremedlemmer i styret i DNT Finnskogen og Omegn. Styret i DNT FO har behandlet saken og har kommet med en vurdering og innstilling. Det er utarbeidet et saksgrunnlag som begrunner styrets beslutning, i tillegg ligger forslag til nye vedtekter (endringer merket i rødt). Til sammenligning ligger også de gjeldende vedtektene. Endringer i vedtektene trenger minst 2/3 flertall.

Dokument 1: Innmeldt sak og styrets begrunnelser og instilling
Dokument 2: Nye vedtekter som ble vedtatt på årsmøtet i 2022
Dokument 3: Gamle vedtekter
Dokument 4: Forslagt til nye vedtekter lokallag, behandles på årsmøtene i lokallagene 2023. 
Dokument 5: Gjeldende vedtekter lokallag

Signert protokoll fra årsmøtet 2022 kan du laste ned her!