Åpning av første informasjonsstativ langs Finnskogleden

Informasjonsstativet består av tre sider
Informasjonsstativet består av tre sider Foto: Lene Margrethe Sætaberget

Stadig flere friluftsinteresserte folk går Finnskogleden, og nå settes det opp til sammen seks informasjonsstativ fra Eidskog i sør til Elverum i nord langs den populære villmarksleden. Prosjektet er et samarbeid mellom Finnskogen Natur & kulturpark, kommunene og DNT Finnskogen og Omegn. Onsdag 11.06 21 avduket ordfører Kamilla Thue det første skiltet ved Morokulien i Eidskog kommune.Hvert stativ består av tre sider hvor den ene har informasjon om rovdyr på Finnskogen, en side om kultur og opplevelser som er verdt å få med seg i området rundt stativets plassering og siste siden inneholder kart som viser Finnskogleden nord og sørover fra der du står samt turforslag i området.

Prosjektet «Finnskogleden –spennende og trygge naturopplevelser for alle» startet i 2018. Dette er et samarbeidsprosjekt i ordets rette forstand. Her bidrar alle seks kommuner med midler fra Miljødirektoratets tilskudd til kommuner med ulverevir, og DNT Finnskogen og Omegn og Finnskogen Natur & kulturpark har vært prosjekteiere i fellesskap. Det er utrolig mye en kan få utrettet når flere slår seg sammen og bidrar både med midler, kompetanse og arbeidsinnsats.

Finnskogen er stort, og prosjektleder Trond Asle Daltveithar vært opptatt av å jobbe godt med både geografien og kulturminnene på skiltene. I tillegg mener han det er viktig å legge til rette for såkalte knutepunkterlangs leden. -Det finnes flere steder langs Finnskogleden hvor det er enklere å parkere og ha som utgangspunkt for kortere eller lengre turer. Det ønsker vi å fremheve slik leden er tilgjengelig for enda flere, forklarer Daltveit.

Det er mange som har bidratt med å få prosjektet i havn. Det er Per Lundstein som har planlagt rammeverket og som setter opp alle skiltene i de seks kommunene langs leden. Vi er veldig takknemlig for innsatsen til samtlige medvirkende til å få prosjektet i havn.

Film fra åpningen kan du se her: https://fb.watch/62hPWyQDhb/

Her vises to av sidene på de flotte stativene
Her vises to av sidene på de flotte stativene Foto: Per Lundstein