Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Årsmøte DNT Finnskogen og Omegn og lokallagene

Stand DNT Finnskogen og Omegn
Stand DNT Finnskogen og Omegn Foto: Lene Margrethe Sætaberget

Det avholdes 4 årsmøter i DNT Finnskogen og Omegn, et i hvert av de tre lokallagene; Kongsvinger/Eidskog, Solør og Elverum og til slutt i hovedlaget. To av møtene har vi vært nødt til å utsette pga Covid19 restriksjoner

Elverum og Solør skulle avholdt sine årsmøter nå i februar, disse er utsatt til mars. Og vi håper at vi i Mars kan gjennomføre alle våre årsmøter med fysisk oppmøte og til planlagt tid.

Planen for møter er som følgende:

Kongsvinger/Eidskog 11.mars - Granli bygdehus

Solør 16.mars - Skaslien Gjestegiveri

Elverum 15.mars - Scandic Elverum

DNT FO 24.mars - Avholdes digitalt

Vi krysser fingrene for at det er mulig å gjennomføre møtene til disse tidspunktene. Men vi vil ha fortløpende informasjon på både Facebook og Hjemmesider. Alle må melde seg på årsmøtene. Det kan man enten gjøre digitalt ved å se på aktivitetskalenderen, eller sende mail på finnskogen@dnt.no eller på telefon 90061195.

Saksliste DNT Finnskogen og Omegn:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Velge møteleder
 3. Velge referent og to til å underskrive protokoll
 4. Behandle årsmelding
 5. Behandle regnskap
 6. Behandle aktivitetsplan for kommende år
 7. Behandle budsjett for kommende år
 8. Behandle innkomne forslag
  • Oppfølging av innkommen sak i 2020 - Kjentmannsposter
 9. Fastsette kontingentens størrelse
 10. Velge styre og valgkomite
 11. Velge revisorSaksliste DNT Finnskogen og Omegn - Lokallag:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Velge møteleder
 3. Velge referent og to til å underskrive protokoll
 4. Behandle årsmelding
 5. Legge frem lokallagets del av totale regnskap til DNT FO 
 6. Behandle aktivitetsplan for kommende år
 7. Behandle budsjett for kommende år
 8. Behandle innkomne forslag
 9. Velge styre og valgkomite