Innkalling til Årsmøte DNT Finnskogen og Omegn 2020

Foto: DNT FO

Onsdag 3. juni kl. 19 avholder DNT Finnskogen og Omegn sitt årsmøte 2020. Møtet avholdes på Victoria Hotell Flisa, Kaffegata 10. 

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende seinest 24. mai. 
Saker kan sendes pr. e-post til: styreleder.finnskogen@dnt.no
Medlemmer som har betalt kontingent for 2020, og har Finnskogen og Omegn som medlemsforening har stemmerett.

Saksliste:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Velge møteleder
 3. Velge referent og to til å underskrive protokoll
 4. Behandle årsmelding
 5. Behandle regnskap
 6. Behandle aktivitetsplan for kommende år
 7. Behandle budsjett for kommende år
 8. Behandle innkomne forslag
 9. Fastsette kontingentens størrelse
 10. Velge styre og valgkomite
 11. Velge revisor

Enkel servering

NB! På grunn av koronakrisen har kreves det forhånspåmelding til årsmøtet. Påmelding gjøres til per.lundstein@dnt.no  eller på SMS til 900 61 195. Vennligst oppgi fullt navn og medlemsnummer.

Lenker til relevante dokumenter for årsmøtet

Utskrifsvennlig møteinnkalling/sakliste årsmøte i DNT FO 2020

Innkommne forslag:
Sak kjenmannsmerke - forslag
Sak kjentmannsmerke - styrets kommentar og innstilling til årsmøtet

Finnskogvandreren
Vedteker for DNT FO