Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

 Årsmøte DNT Finnskogen og Omegn 2020

Foto: DNT FO

Onsdag 3. juni kl. 19 avholdt DNT Finnskogen og Omegn sitt årsmøte 2020. Møtet var på Victoria Hotell Flisa, Kaffegata 10. 

Saksliste:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Velge møteleder
 3. Velge referent og to til å underskrive protokoll
 4. Behandle årsmelding
 5. Behandle regnskap
 6. Behandle aktivitetsplan for kommende år
 7. Behandle budsjett for kommende år
 8. Behandle innkomne forslag
 9. Fastsette kontingentens størrelse
 10. Velge styre og valgkomite
 11. Velge revisor

Lenker til relevante dokumenter for årsmøtet

Utskrifsvennlig møteinnkalling/sakliste årsmøte i DNT FO 2020

Innkommne forslag:
Sak kjenmannsmerke - forslag
Sak kjentmannsmerke - styrets kommentar og innstilling til årsmøtet

Finnskogvandreren
Vedteker for DNT FO