Årsmøte DNT Finnskogen og Omegn

Arrangement

Dato
24. mars kl. 19:00 - 21:00
Passer for
Alle
Turtyper
Arrangement, Medlemsmøte, Årsmøte
Arrangør
DNT Finnskogen og Omegn
Turområde
Finnskogen (se kart)

Det ønskes velkommen til årsmøte i DNT Finnskogen og Omegn

Onsdag 24.mars 2021 kl 19.00
Sted: Granli Bygdehus.  
Adresse: Bygdehusvegen 63, 2210 Granli. 


Saker som ønskes behandlet må være styret i hende seinest 1.mars. 
Saker kan sendes pr. e-post til styreleder.finnskogen@dnt.no
Medlemmer som har betalt kontingent for 2020, og har Finnskogen og Omegn som medlemsforening har stemmerett.

Enkel servering.

Grunnet usikkerhet rundt COVID19 ønsker vi påmelding via våre hjemmesider. Evt på mail finnskogen@dnt.no eller telefon 90061195.
 

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Velge møteleder
 3. Velge referent og to til å underskrive protokoll
 4. Behandle årsmelding
 5. Behandle regnskap
 6. Behandle aktivitetsplan for kommende år
 7. Behandle budsjett for kommende år
 8. Behandle innkomne forslag
 9. Fastsette kontingentens størrelse
 10. Velge styre og valgkomite
 11. Velge revisor

Det tas forbehold om endringer, da vi alltid vil følge Covid-19 retningslinjer.

Årsmøte DNT Finnskogen og Omegn

Det ønskes velkommen til årsmøte i DNT Finnskogen og Omegn Onsdag 24.mars 2021 kl 19.00 Sted: Granli Bygdehus.   Adresse: Bygdehusvegen 63, 2210 Granli.  Saker som ønskes behandlet må være styret ...

Kontaktinformasjon: